Werken op het stembureau

Gemeente Waterland is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan een soepele verkiezingsdag. Iedereen van 18 jaar of ouder die de Nederlandse taal beheerst is van harte uitgenodigd om zich aan te melden als stemmenteller of reserve stembureaulid. 

Wat doet u op een stembureau?

De werkzaamheden van stembureauleden bestaan uit:

  • Het verwelkomen van kiezers in het stemlokaal.
  • Het vaststellen van de identiteit aan de hand van het identiteitsdocument.
  • Controle van de kiesgerechtigheid via een App.
  • Hulp of uitleg geven wanneer dit nodig is of wanneer erom gevraagd wordt.
  • Innemen van de stempas.
  • Uitgeven van het stembiljet.
  • Erop toezien dat de kiezer het stembiljet in de stembus doet.
  • Na de stemming helpt u bij het tellen.

Vergoeding

Als u ingedeeld bent op een stembureau ontvangt u hiervoor een (bruto) vergoeding.

Functie  Vergoeding Werktijden
Voorzitter € 200,-  Start uiterlijk 7.00 uur tot einde telling
Stembureaulid gehele dag € 175,- Start uiterlijk 7.00 uur tot einde telling
Stembureaulid ochtend shift zonder tellen € 100,- Start uiterlijk 7.00 uur tot 14.00 uur
Stembureaulid middagshift met tellen € 125,-     Van 14.00 uur tot einde telling
Teller  €  65,- Van 20.45 uur tot einde telling
Maaltijdvergoeding €  20,-  

Aanmelden

Verder bent u nauwkeurig, behulpzaam en stressbestendig en fysiek in staat om een mogelijk lange werkdag te maken. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de blauwe knop onder aan deze pagina.

Training

Stembureauleden ontvangen gratis een digitale training ter voorbereiding. Wanneer deze succesvol is afgerond,  kunt u worden ingedeeld op een stembureau.
Een aanmelding betekent niet dat u automatisch wordt ingedeeld. Na de sluitingstermijn ontvangt iedereen bericht. Mogelijk staat u op de reservelijst. De meeste reserveleden worden op een later moment nog gevraagd of ze nog inzetbaar zijn.