Wat is de Europese Parlementsverkiezing?

Op donderdag 6 juni 2024 vindt de volgende Europees Parlementsverkiezing plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.

Wat is het Europees Parlement?

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden. Met de wetgeving van de EU worden kwesties geregeld die eigenlijk voor iedereen belangrijk zijn: het milieu, veiligheid, migratie, sociaal beleid, consumentenrechten, economie, de rechtsstaat en nog veel meer. Vandaag de dag heeft elk belangrijk nationaal vraagstuk ook een Europese dimensie.

Uw stem bepaalt welke leden van het Europees Parlement u zullen vertegenwoordigen wanneer ze nieuwe wetten opstellen. Ook is uw stem van invloed op de verkiezing van de leden van de Europese Commissie. Belangrijk dus dat u uw stem uitbrengt.​

Centrale stemopneming

Besluit tot centrale stemopneming ten behoeve van de verkiezing van het Europees Parlement 2024externe-link-icoon

Kandidatenlijst

Op deze lijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing van 6 juni: kandidatenlijst Europese Parlementsverkiezing 2024externe-link-icoon.

Meer informatie

Gemeente Waterland is druk bezig met de voorbereidingen voor 6 juni 2024. U kunt op onze website alvast veel informatie vinden. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? U kunt ons mailen via verkiezingen@waterland.nl externe-link-icoonof bellen 0299 658 585.

Op de website van de Kiesraadexterne-link-icoon vindt u ook nog uitgebreid informatie over deze verkiezing.