Haven Monnickendam bij avond

Vuurwerk

De jaarwisseling moet voor iedereen in Waterland een feest zijn. Maar het afsteken of opslaan van zwaar  (meestal illegaal) vuurwerk zorgt ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De gemeente gaat samen met de politie controles uitvoeren om dit te voorkomen. Daarbij hebben we de hulp van de inwoners en ondernemers ook nodig.

De verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. Het afsteken van vuurwerk mag alleen tussen 18.00 op 31 december en 2.00 uur op 1 januari. Het voortijdig afsteken van vuurwerk is een overtreding. Meerderjarigen krijgen bij een aanhouding te maken met de Officier van Justitie. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden bij aanhouding, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding,  door politie of boa’s doorverwezen naar bureau HALT.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen wordt verkocht. Voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn: strijkers, mortierbommen, lawinepijlen en Cobra’s. Dit vuurwerk is zo gevaarlijk omdat het niet is gekeurd of getest. Lonten zijn bijvoorbeeld te kort en het is vaak te zwaar omdat er teveel kruit in zit. Gebruik van dit vuurwerk kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en de kracht van de explosie kan zo groot zijn dat iemand ernstig wordt verwond of zelfs kan worden gedood. Het bestellen van illegaal vuurwerk (bij een online shop) is strafbaar. Het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk is eveneens strafbaar.

Wat kunt u als inwoner en ondernemer doen?

Heeft u een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk of ziet u iemand die schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk? Bel de politie als u informatie hierover heeft.  Geef signalementen, namen, adressen, rijrichting, kentekens e.d. Maak indien mogelijk foto’s en/of video-opnamen van de daders. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844. Bellen met Meld Misdaad Anoniem kan ook, 0800-7000.

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of gaat u er buiten naar kijken? Gebruik dan een vuurwerkbril en steek het vuurwerk af volgens de gebruiksaanwijzing. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken.

Ruim uw vuurwerk meteen op, dit houdt de gemeente schoon.  Voorkom dat vuurwerkafval eindigt in zwerfafval. Het voorkomt ook dat kinderen op Nieuwjaarsdag op zoek gaan naar niet ontploft vuurwerk.

Zorg als ondernemer dat er geen brandbaar materiaal voorhanden is. Denk aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc. Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van anderen.
Meld vernielingen aan gemeentelijk materiaal, zoals bankjes en verkeersborden. De schade kan flink oplopen. Wij hopen dit te voorkomen door een combinatie van handhaving en preventie. De schade verhalen wij op de daders.
Tot slot: het melden van vuurwerkoverlast heeft altijd zin, ook al kan er door drukte helaas niet altijd direct actie worden ondernomen. Het helpt de gemeente in ieder geval om een beeld te krijgen over wat we in de toekomst verder kunnen doen om overlast te verminderen.