Bloeiende bermen Waterland

Visie

Gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen. Minder energieverspilling, meer bloemen en het opwekken van duurzame energie zijn onderwerpen waar de gemeente samen met inwoners aan wil werken. Dit alles onder het mom van “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Wij geven graag het goede voorbeeld. Zo heeft de gemeente de afgelopen periode diverse maatregelen genomen om het gemeentehuis zo duurzaam mogelijk te maken. Daarmee is het gemeentehuis van status energielabel E naar energielabel A gegaan door gebruik te maken van energiezuinige HR cv-ketels, led verlichting met aanwezigheidsdetectie te gebruiken én liggen er zonnepanelen op het dak. Verder gebruikt de gemeente voor al haar aansluitingen groene stroom, opgewekt door Nederlandse windmolens.

Ook in onze leefomgeving zetten wij stappen op het gebied van duurzaamheid. Dit varieert van groot (het vervangen van de openbare verlichting in Ledverlichting) tot klein (bloeiende bermen en insectenhotels om  de bijenpopulatie in stand te houden). Verder wordt meer ingezet op het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Zo wordt voorkomen dat het schone regen water tezamen met het water uit ons riool verpompt moet worden en gezuiverd.

Energieneutraal

Vooral bij nieuwbouwprojecten zijn er mogelijkheden om nieuwe energiebronnen te gebruiken. Zo gaan we bij de ontwikkeling van Galgeriet het oppervlaktewater van de Gouwzee gebruiken
voor energieopwekking: Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam en substantieel alternatief zijn voor aardgas en is bij uitstek geschikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen en woningen.

Het in 2018 opgeknapte Pin- en Toiletgebouw op Marken is energieneutraal opgeleverd en wordt het begrip duurzaamheid als vast uitgangspunt opgenomen in  alle stedenbouwkundige programma’s.

De afvalinzameling door Remondis wordt in Waterland gedaan met twee duurzame vuilniswagens die rijden op groen gas en bij de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio (2021) streven we naar zoveel mogelijk elektrische bussen.

Duurzaamheidsagenda

Om het brede scala aan gemeentelijke initiatieven op een rij te zetten is de afgelopen jaren de duurzaamheidsagenda opgezet; een concreet plan van aanpak voor het verduurzamen van de gemeente. De duurzaamheidsagenda is een levende agenda die gevuld is met praktische plannen en data waarop ze uitgevoerd zullen worden. De duurzaamheidsagenda vindt u hier.

Plaatje met mensen die nadenken over duurzaamheidsvisie

Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptie

Gemeenten moeten klimaatneutraal worden in 2050. Hiervoor is eerst bewustwording nodig van de mogelijk knelpunten. Daarna is een dialoog nodig om te bepalen of en zo ja welke maatregelen nodig zijn met welke prioriteit. Gekeken wordt naar de thema’s overstroming, wateroverlast, hitte en droogte. De gemeente werkt regionaal aan stresstesten op deze thema’s.  We willen weten waar de knelpunten zitten die aangepakt moeten worden.