Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Van Disweg 4-6- woningbouw (onherroepelijk)

Bestemmingsplan ‘Broek in Waterland drs J. van Disweg 4-6” (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 25 januari 2018 vastgestelde bestemmingsplan “Broek in Waterland Drs J. van Disweg 4-6” gedurende de termijn van terinzageligging geen beroep is in gesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 30 maart 2018  in werking getreden en onherroepelijk.
Het bestemmingsplan voorziet in verbouw van de groepsaccommodatie 3 woningen en het realiseren van 3 vrijstaande woningen op het betreffende perceel

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.