Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Van Disweg 4-6- recreatiegebouw en bedrijfswoning (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Van Disweg 4-6 Broek in Waterland” (NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg4011-va01 ) is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 20 april 2012 in werking getreden en onherroepelijk.

Dit bestemmingsplan is erop gericht de bouw van een nieuw recreatie hoofdgebouw en verbouw van een bestaand bijgebouw tot bedrijfswoning aan de Drs. J. van Disweg 4-6 in Broek in Waterland mogelijk te maken.

Inzage stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: