VVV Marken aan de haven

Toeristische visie 2015-2025

In 2015 is de toeristische visie 2015-2025 voor de gemeente Waterland vastgesteld. Doel van deze visie is om duidelijkheid te geven over de manier waarop de gemeente Waterland een impuls wil geven aan toerisme en recreatie in Waterland.

Deze visie is de leidraad voor de komende jaren. Toeristische visie 2015-2025.

De speerpunten zijn:

  1. verbeteren van recreatieve / toeristische infrastructuur
  2. citymarketing
  3. productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod stimuleren
  4. watersport en waterrecreatie
  5. stimuleren van verblijfsaccommodaties die voldoen aan de behoeften van Waterland

Actuele zaken

In het voorjaar van 2018 wordt nieuwe toeristische objectbewegwijzering geplaatst op Marken. Daarna zullen andere kernen volgen. Bent u een toeristisch ondernemer en wilt u weten of u een bord krijgt? Ga naar de richtlijnen voor toeristische objectbewegwijzering die het college afgelopen jaar heeft vastgesteld. Notitie beleidsregels toeristische objectbewegwijzering.

Uw contactpersoon voor toeristisch-recreatieve zaken bij de gemeente

Gerda Gruis is de beleidsmedewerker recreatie en toerisme binnen de gemeente Waterland. Zij houdt zich bezig met uitvoering van de Toeristische visie van de gemeente Waterland en overige regionale zaken op toeristisch-recreatief gebied. U kunt haar bereiken op gerda.gruis@waterland.nl.