Stemmen zonder Nederlandse nationaliteit (Y32 formulier)

Woont u in Nederland, maar heeft u een andere Europese nationaliteit? Dan kunt u voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024 wél stemmen. Hiervoor geldt dat:

  • men op de dag van de kandidaatstelling officieel –- volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont.
  • men zich (eenmalig) laat registreren bij zijn/haar gemeente met een Y-32 formulier.
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Download hieronder het Y32 formulier als bovenstaande voor u van toepassing is.