Brug van Fluwelen Burgwal naar Schoolstraat in Monnickendam

Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

Beschrijving

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling een eenmalige standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (APV) verlenen dan wel weigeren. Bij vergunningverlening is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Aanvragen

Bij uw aanvraag zit onder andere het volgende:

 • Inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken (handelsregister)
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Aard van handel
 • Datum, tijdstip en plaats
 • Benodigde grootte standplaats

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit;
 • de omvang van de activiteit; 
 • het doel van de activiteit; 
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer; 
 • het bestemmingsplan; en 
 • het straatbeeld.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan de gemeente verlengen met nog eens acht weken.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost 51,20 euro.

Daarnaast wordt voor het in gebruik nemen van gemeentegrond, precariobelasting in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de afmetingen van de standplaatsen de periode dat u de standplaats inneemt.
De tarieven staan vermeld in de verordening markt- en standplaatsgelden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doet u dit binnen zes weken. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 585.

U vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Formulieren