Stage bij Waterland

Op zoek naar een stageplaats? Waterland heeft regelmatig interessante en leerzame stagemogelijkheden.

Hieronder vind je de stageplaatsen die op dit moment beschikbaar zijn of komen binnen de gemeente Waterland.

De gemeente Waterland heeft leuke en interessante stageplaatsen voor studenten, van snuffelstages tot afstudeerstages. Waterland biedt graag studenten van (v)mbo, hbo en wo, de mogelijkheid om stage te lopen.
Wil je stage lopen bij de gemeente Waterland?

De grote variëteit aan taken en beleidsvelden en de resultaatgerichte cultuur bieden veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het coördinatiepunt stages van de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) inventariseert alle stageplekken binnen de gemeente en publiceert deze op internet. In het overzicht stages vind je de stageplaatsen, het opleidingsniveau en de taken.

Voorwaarden

Stagiaires hebben geen dienstverband bij de gemeente, maar tekenen een stageovereenkomst. Een stageovereenkomst teken je als je tot overeenstemming komt over de gemaakte afspraken. In de stageregeling zijn de voorwaarden voor de stagiaires vastgelegd.

Reageren?

Als je in het stageoverzicht een stage vindt die bij je past, reageer dan zo snel mogelijk door te mailen naar stage@waterland.nl onder vermelding van stage en stagenummer. Of vul het stageformulier in.
Als je geen passende stageplek kunt vinden in het huidige overzicht, kijk dan na enige tijd weer eens. Algemene verzoeken om een stageplaats worden niet in behandeling genomen.

Stageregeling

De rechten en plichten van stagiair en gemeente zijn opgenomen in een stageregeling en stageovereenkomst. In deze regeling zijn bijvoorbeeld de rechtspositie, de stagevergoeding, vakantie en dergelijke opgenomen.

Functiewijzer: Wat kan ik eigenlijk doen bij de gemeente?

Ook benieuwd wat jij nu eigenlijk met jouw opleiding bij de gemeente kunt doen? Maak dan gebruik van de functiewijzer op de site van Werken bij de Overheid.
In deze functiewijzer klik je je opleidingsgegevens aan. Er verschijnt dan een aantal mogelijke functies. Als je op een van die functies klikt, kun je lezen wat je zoal in die functie kunt doen.

Sollicitatietips

Je hebt in ons stageoverzicht een stageplaats gevonden die jou aanspreekt! We zijn erg benieuwd naar jouw reactie en we willen je graag helpen bij het maken van een goede brief en CV.
Daarnaast willen we in jouw brief graag de volgende informatie teruglezen:

  •    Welke opleiding (studierichting, niveau en leerjaar) volg je op dit moment?
  •    In welke periode wil je stage lopen?
  •    Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd vanuit de opleiding?
  •    Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan in eerdere stageperiodes?
  •    Heb je of vervul je bijbaantjes waarin relevante kennis en vaardigheden hebt opgedaan met betrekking tot jouw studierichting?
  •    Welke competenties moet je vanuit jouw opleiding ontwikkelen?
  •    Welke leerdoelen heb je voor jezelf bepaald voor deze stageperiode en hoe verwacht je dat een eventuele stageperiode bij Waterland daar een bijdrage aan kan leveren?