brug en water

Samenwerkingen

Het opwekken van duurzame energie is een grote opgave. Daarom werkt de gemeente Waterland samen met verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is op nationaal niveau afgesproken hoe Nederland klimaatneutraal gaat worden in het opwekken van energie. Om deze grote opgave uit te voeren, is het land onderverdeeld is 30 energieregio’s, ook wel RES-regio’s genoemd. Elke regio voert een deel van de nationale opgave uit volgens de Regionale Energie Strategieexterne-link-icoon

De gemeente Waterland valt onder de RES-regio ‘Noord-Holland Zuid’. Deze regio heeft zich als doel gesteld om in 2030 2,7 TWh aan duurzame energie op te wekken. Naast bestaande duurzame energie-initiatieven, zijn er zogeheten zoekgebieden aangewezen, waar gemeenten onderzoeken of er nieuwe initiatieven gestart kunnen worden om duurzame energie op te wekken. Zo ook in de gemeente Waterland. Meer hierover leest u op de website van de RES-regio ‘Noord-Holland Zuidexterne-link-icoon’.

Lokale energie-initiatieven 

Dat het opwekken van duurzame energie ook levert onder de inwoners van de gemeente, blijkt wel uit het bestaan van meerdere energiecoöperaties- en initiatieven. Een energiecoöperatie maakt het voor iedereen mogelijk om te profiteren van en te investeren in de lokale opwek van duurzame energie. Ook als u zelf bijvoorbeeld geen geschikt, eigen dak heeft om zonnepanelen op te leggen, kunt u zo toch meedoen met de energietransitie. We lichten hieronder enkele voorbeelden toe:

WarmWatergang 

WarmWatergangexterne-link-icoon heeft als doel het bevorderen, realiseren en in stand houden van een energiepositief Watergang. De stichting wil dit realiseren met uit lokale duurzame bronnen opgewekte en zo nodig tijdelijk opgeslagen energie, om zodoende een kwalitatief solide energievoorziening te realiseren voor verwarming en elektriciteit.

Op deze manier kan Watergang volledig van het aardgas en fossiele brandstoffen af voor de energievoorziening van woningen en bedrijven en wordt de energieprijs onafhankelijk van geo-politiek gedreven prijsschommelingen.

WarmWatergang is een initiatief voor en door bewoners van Watergang: een sociaal, lokaal initiatief om te verduurzamen. Gemeente Waterland steunt het initiatief en heeft Watergang aangewezen als pilot van de gemeentelijke opgave voor de energietransitie.

Zon op Marken 

De coöperatie Zon op Markenexterne-link-icoon heeft tot doel zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken met en voor mensen die in de omgeving van onze coöperatie wonen. Dit doet zij door op grote dakoppervlakten, in samenspraak met de eigenaar van het pand, zonnepanelen te plaatsen. Deelnemers aan de coöperatie profiteren van de opbrengsten van de panelen via teruggave van de energiebelasting of via de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking en/of de verkoop van de opgewekte stroom. Sinds de oprichting van de coöperatie in 2015 heeft Zon op Marken al meer dan 513.000 kilowattuur aan zonne-energie opgewekt en daarmee al ruim 285.000 kg CO2 bespaard. 

Zon op Waterland

Het doel van coöperatie Zon op Waterlandexterne-link-icoon is om in de gemeente Waterland duurzaam zonne-energie op te wekken en te leveren. De coöperatie telt inmiddels acht projecten en wil inwoners van Waterland de mogelijkheid bieden zelf zonnestroom op te wekken zonder daarvoor hun eigen dak te hoeven gebruiken. Zon op Waterland heeft in de periode eind 2016 tot medio 2021 acht zonnestroom installaties gerealiseerd en is uitgegroeid tot een organisatie met ruim 200 leden/participanten.

Windenergie Waterland

De Coöperatie Windenergie Waterlandexterne-link-icoon (CWW) is een duurzame energiecoöperatie uit de regio Waterland met ruim 500 leden. De coöperatie is in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht door een groep inwoners die “een concrete bijdrage wil leveren aan een duurzame toekomst”. Momenteel heeft de coöperatie twee windmolens in bezit, die genoeg stroom opwekken voor 3000 huishoudens. Met de opgewekte elektriciteit worden leningen afbetaald, wordt rente aan deelnemers uitgekeerd én worden subsidies verleend aan maatschappelijke organisaties in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. 

Stichting Duurzaam Waterland

Stichting Duurzaam Waterlandexterne-link-icoon heeft als doel “het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Sinds de oprichting in 2011, gebruikt Stichting Duurzaam Waterland een deel van de winst uit de twee windmolens langs de Waterlandse Zeedijk om duurzame projecten in de gemeente te ondersteunen.