Woningbouw Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken
Wat: 
Ontwikkeling ca. 100 woningen
Stand van zaken: 

Opstelling stedenbouwkundig plan

 

Laatste update: 
04 november 2020

zie ook achtergrond en programma

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Het gaat om ca. 100 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Woningprogramma: 30% sociaal (huur en/of koop),15 % sociaal plus (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 165.000,00 en € 215.000), 15 % betaalbare koop (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 215.000 en € 350.000) en 40% vrije sector = volledig vrij (huur, koop, grondgebonden, gestapeld, duur, goedkoop e.d.).

Woningtoewijzing: sociale huur (ca. 15 woningen) gaat regionaal via Woningnet/Woonmatch. Koopwoningen moeten de eerste maand worden aangeboden aan inwoners van de kern Marken, vervolgens de tweede en derde maand aan inwoners van de gemeente Waterland en tot slot aan een ieder.

Duurzaamheid: het project moet gasloos (all-electric) worden uitgevoerd. De EPC mag niet hoger zijn dan 0. Innovatieve kansen zoals TEO worden zoveel mogelijk waargenomen.

Waterbewust bouwen: B&W willen bij deze locatie gevolg geven aan de uitgangspunten van het waterbewust bouwen conform het rapport Marken Boven Water, Bouwstenen II

Parkeren: de parkeerbehoefte wordt ingevuld conform het parkeerbeleid van de gemeente Waterland.

Fasering: gedacht wordt aan één bouwstroom, maar om de woningtoewijzing/verkoop in 3 fases van ca. 30 woningen per jaar te doen dus 3 jaren achtereen.

Bestemmingsplan: de gronden hebben op dit moment de bestemming sport. Voor woningbouwontwikkeling is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

Onder de tab downloads vindt u meer relevante documenten.

 

  • 4e kw 2020 uitwerking Beeldkwaliteitsplan door kwaliteitsteam
  • 1e kw 2021 - vaststelling ontwerpbestemmingsplan
  • 2e kw 2021 - zienswijzentermijn ontwerp
  • 3e kw 2021 - vaststelling bestemmingsplan
  • 4e kw 2021 - vergunningverlening fase 1
  • 1e kw 2022 - start bouw fase 1

Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden onder belangstellende projectontwikkelaars/aannemers. Het project is gegund aan HSB Ontwikkeling op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding van de inschrijving. Samen met o.a. HSB, de Eilandraad, de Welstand is een kwaliteitsteam gevormd om te komen tot de meest optimale beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing van de woningbouw. Marken is immers een beschermd dorpsgezicht. Op korte termijn worden de concept plannen gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. Met de voetbalvereniging wordt nauw afgestemd over de opwaardering van de oude ijsbaan als volwaardig wedstrijd/trainingsveld, de verplaatsing van parkeerplaats, fietsenstalling en materiaalberging.

De ontwikkeling is door de gemeente gegund aan HSB Ontwikkeling BV. Voor vragen aan de ontwikkelaar kunt u terecht bij HSB. De projectleiding bij de gemeente is in handen van Gerald Roerdinkveldboom, telefoonnummer (0299) 658 582 of gerald.roerdinkveldboom@waterland.nl.