De Regenboog (Bernhardlaan 23) in Monnickendam

Waar: 
Bernhardlaan 23 in Monnickendam
Wat: 
Appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

De raad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt ter visie van 9 augustus t/m 20 september 2018.

Laatste update: 
31 juli 2018

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Waterland, Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading hebben op 25 februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. afspraken over woningcategorieën, woningtoewijzing, de openbare ruimte en projectbijdragen.

Achtergrond en aanleiding

Het projectgebied De Regenboog ligt aan de Bernhardlaan 23 in Monnickendam, naast De Werf waar ook de brandweer is gevestigd. Het gebouw heeft na het vertrek van Orthopedagogisch Dagcentrum De Regenboog, dat werd gebruikt voor de opvang van geestelijk gehandicapte kinderen, enige tijd leeg gestaan. Met ingang van 18 augustus 2014 is de nieuwe school De Verwondering gevestigd in het gebouw.

De initiatiefnemers zijn voornemens het gebouw te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. Het college van B&W heeft op 3 december 2013 besloten om de samenwerking met de initiatiefnemers aan te gaan.

In februari 2015 hebben de gemeente en de initiatiefnemers Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Vierde kwartaal 2018: vaststelling bestemmingsplan

 

 

De raad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt ter visie van 9 augustus t/m 20 september 2018.

Contactgegevens

De initiatiefnemer van het project is BBM Vastgoed Ontwikkeling B.V.

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl.