De Regenboog (Bernhardlaan 23) in Monnickendam

Waar: 
Bernhardlaan 23 in Monnickendam
Wat: 
Appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 9-11-2017. Zie het document onder de tab downloads.

Laatste update: 
04 januari 2018

Het SPVE is vastgesteld per 9-11-2017. Zie het document onder de tab downloads.

Achtergrond en aanleiding

Het projectgebied De Regenboog ligt aan de Bernhardlaan 23 in Monnickendam, naast De Werf waar ook de brandweer is gevestigd. Het gebouw heeft na het vertrek van Orthopedagogisch Dagcentrum De Regenboog, dat werd gebruikt voor de opvang van geestelijk gehandicapte kinderen, enige tijd leeg gestaan. Met ingang van 18 augustus 2014 is de nieuwe school De Verwondering gevestigd in het gebouw.

De initiatiefnemers zijn voornemens het gebouw te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. Het college van B&W heeft op 3 december 2013 besloten om de samenwerking met de initiatiefnemers aan te gaan en heeft de volgende voorwaarden meegegeven:

  • De ontwikkelaar verplicht zich in het plangebied maximaal 41 woningen te realiseren, waarvan tenminste 5 jongerenwoningen in de sociale sector van maximaal 50 m2.
  • De prijzen van de woningen dienen in overeenstemming te zijn met de Nota grondbeleid;
  • De totale parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden opgelost;
  • Er dient gewerkt te worden met een variatie in dakhoogte om te voorkomen dat de hele Bernhardlaan dezelfde hoogte krijgt.

In februari 2015 hebben de gemeente en de initiatiefnemers Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Waterland, Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading hebben op 25 februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. afspraken over woningcategorieën, woningtoewijzing, de openbare ruimte en projectbijdragen.

Planning project De Regenboog

De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Januari 2018, ondertekening exploitatieovereenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente.
Eerste kwartaal 2018, start opstellen bestemmingsplan.

 

Contactgegevens

De initiatiefnemers van het project zijn Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading. Voor algemene vragen over het (bouw)plan verwijzen wij u door naar www.quartetprojecten.nl .

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl.