De Regenboog (Bernhardlaan 23) in Monnickendam

Waar: 
Bernhardlaan 23 in Monnickendam
Wat: 
Appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

Ontwikkelaar en gemeente hebben de exploitatieovereenkomst (EOK) op 25 januari 2018 ondertekend. Zie persbericht onder de knop downloads.

Laatste update: 
13 juni 2018

De partijen (ontwikkelaar en gemeente) hebben de exploitatieovereenkomst (EOK) op 25 januari 2018 ondertekend. Zie persbericht onder de knop downloads.

Het SPVE is vastgesteld per 9 november 2017. Zie het document onder de knop downloads.

Achtergrond en aanleiding

Het projectgebied De Regenboog ligt aan de Bernhardlaan 23 in Monnickendam, naast De Werf waar ook de brandweer is gevestigd. Het gebouw heeft na het vertrek van Orthopedagogisch Dagcentrum De Regenboog, dat werd gebruikt voor de opvang van geestelijk gehandicapte kinderen, enige tijd leeg gestaan. Met ingang van 18 augustus 2014 is de nieuwe school De Verwondering gevestigd in het gebouw.

De initiatiefnemers zijn voornemens het gebouw te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. Het college van B&W heeft op 3 december 2013 besloten om de samenwerking met de initiatiefnemers aan te gaan.

In februari 2015 hebben de gemeente en de initiatiefnemers Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Waterland, Quartet Projecten en Waterland Yacht Trading hebben op 25 februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. afspraken over woningcategorieën, woningtoewijzing, de openbare ruimte en projectbijdragen.

Eerste kwartaal 2018: start opstellen bestemmingsplan.

tweede kwartaal 2018: behandeling ontwerp bestemmingsplan

vierde kwartaal 2018: vaststelling bestemmingsplan
 

 

Contactgegevens

De initiatiefnemer van het project is BBM Vastgoed Ontwikkeling B.V.

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl.