Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een doorlopende machtiging geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.Afschrijving per maand

Indien u kiest voor automatische incasso dan schrijft de gemeente Waterland iedere maand een tiende deel van de belasting af van uw rekening.

Procedure 
  • U kunt gebruik maken van het formulier automatisch incasso (met DigiD inlog).
  • U kunt het formulier afhalen bij de afdeling Publiekszaken, of laten opsturen per post, telefoonnummer: 0299-658585.
  • Vul het formulier in en onderteken het.
  • Stuur het formulier naar: Gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

U kunt de machtiging op elk moment stopzetten.

 

Voorwaarden 

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

Contact 

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact op met de gemeente.

Toestemming voor automatische incasso geeft u door het daarvoor bestemde formulier te downloaden (zie hieronder), te printen en volledig ingevuld te retourneren aan de gemeente. U kunt dit formulier inleveren bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam of per post sturen aan:

Gemeente Waterland

Postbus 1000

1140 BA   Monnickendam.

Digitaal loket
U kunt uw machtiging wijzigen/intrekken door de link wijzigen automatisch betalen in te vullen. Wanneer u uw automatische incasso stopzet, dient u rekening te houden met de oorspronkelijke vervaldatums die vermeld staan op de aanslag. U dient dan het nog openstaande bedrag zelf te betalen.Belasting, betalingsregeling
Als u de gemeentebelasting niet in één keer kunt betalen, kunt u de gemeente machtigen om een automatische afschrijving af te spreken. In sommige gevallen kan ook uitstel van betaling worden verleend en een betalingsregeling worden getroffen.Aanpak
U dient een automatische incasso formulier in te leveren en de gemeente te machtigen om uw belastingaanslag in 10 termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Hoe u dit kunt regelen ziet u onder het onderwerp: automatische incasso.

Contact
De betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal met u in overleg gaan om een goede regeling te treffen.