Zonnepanelen op het Gemeentehuis

Overige subsidieregelingen

Sommige duurzaamheidsmaatregelen vragen een kleine of grotere investering. Om u daarbij een steuntje in de rug te geven zijn er vanuit de overheid diverse subsidieregelingen.

Subsidiecheck

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor een subsidie? Doe de subsidiecheck van het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon. Of van de energiesubsidiewijzer externe-link-icoon

Investeringssubsidie duurzame energie

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De  ISDE bestaat uit een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en palletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. 

Subsidieregeling energiebesparing voor VVE’s

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 31 december 2019. Let op, er is geen subsidie meer voor particulieren! Of u nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, u kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nlexterne-link-icoon. Daar vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

BTW teruggave zonnepanelen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienstexterne-link-icoon. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.700 wattpiek) voor 4.400 euro levert dit 750 euro op. Als je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor je zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen Op de website van Duurzaam Bouwloket staat een handig stappenplan .

Energiebespaarlening voor woningeigenaren en VVE’s

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.
Als uw VvE uit tenminste 10 appartementsrechten (betreffende een wooneenheid) bestaat, kunt u in aanmerking komen voor een VvE Energiebespaarlening. Dit is onder voorbehoud van een positieve financiële en inhoudelijke toetsing door SVn. Kijk voormeer informatie op energiebespaarlening.nlexterne-link-icoon

Isoleren van woningen 9% btw regeling

Ga je isoleren? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn:

  • glaswol
  • steenwol
  • piepschuim
  • (isolatie)glas
  • polyurethaan (PUR/PIR)

Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal.

Kijk voor meer informatie op Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon