Afbeelding van van der Valk in Katwoude

Opvanglocatie vluchtelingen Katwoude verlengd

24 april 2024
Algemeen nieuws

Het college van de gemeente Waterland heeft besloten om de bestuursovereenkomst tussen het COA en Gemeente Waterland na 1 oktober 2024 met anderhalf jaar te verlengen tot 1 april 2026. Dit besluit is genomen om te voldoen aan de wettelijke taak van gemeenten om opvang voor asielzoekers te realiseren en vanwege de positieve ervaringen met de huidige opvanglocatie.

Sinds 7 oktober 2023 worden er in hotel Van der Valk te Katwoude vluchtelingen opgevangen. Momenteel verblijven er 205 vluchtelingen op deze locatie, waaronder 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en 155 reguliere vluchtelingen (gezinnen, stellen en alleenstaande mannen en vrouwen). 

Omwonenden geïnformeerd

Inwoners van Katwoude zijn op woensdag 24 april geïnformeerd middels een brief over de verlenging van het contract met de opvanglocatie. Over de verlenging zijn  de gemeente Edam-Volendam en de omwonenden geconsulteerd.

Wettelijke taak en positieve ervaringen

De reden voor de verlenging is tweeledig. Ten eerste heeft Waterland, net als alle andere gemeenten in Nederland, de wettelijke taak om opvang te bieden aan asielzoekers. De Spreidingswet, die op 1 februari 2024 in werking is getreden, stelt dat Waterland op 1 februari 2026 in totaal 113 asielzoekers moet kunnen opvangen, waarvan 10 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). De opvanglocatie in Katwoude speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente Waterland draagt, vanuit moreel oogpunt, bij aan de acute situatie in de asielopvang en huisvest meer vluchtelingen dan wettelijk wordt geëist.

Ten tweede zijn de ervaringen met de opvanglocatie in Katwoude naar tevredenheid. De vluchtelingen zijn goed geïntegreerd in de lokale gemeenschap, de kinderen en AMV’s volgen onderwijs in de regio en er zijn diverse activiteiten opgezet om te voorzien in een zinvolle dagbesteding. Ook het COA heeft ook aangegeven graag gebruik te willen maken van de verlengingsmogelijkheid.