Oosterweg M26 (onherroepelijk)

Het wijzigingsplan ‘Purmer – Oosterweg M 26’ (NL.IMRO.0852BWLGPUoosterM26-va01) is met ingang van donderdag 11 maart 2021 onherroepelijk geworden. Het college heeft het wijzigingsplan op 5 januari 2021 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling die is opgesteld om een deel van het bestemmingsvlak voor Wonen te vergroten, zodat de gewenste paardenbak kan worden gerealiseerd. In ruil daarvoor wordt een evenredig deel van de huidige bestemming ‘Wonen’ gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch’. Het woonvlak wijzigt daarmee van vorm met gelijkblijvende oppervlakte.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Rechtsmiddelen
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het wijzigingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.

Waterland, 11 maart 2021