Oosterweg M25 (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Purmer - Oosterweg M25 onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 28 januari 2016 door de gemeenteraad van Waterland vastgestelde bestemmingsplan ‘Purmer – Oosterweg M 25’ gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 1 april 2016 in werking getreden en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan Purmer-Oosterweg M 25 voorziet in de planologische regeling voor het herbouwen van de stolpboerderij op het adres Oosterweg M25 Purmer, kadastraal bekend als sectie D, nummer 612.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.