Oosterweg M23 (onherroepelijk)

Het wijzigingsplan ‘Purmer – Oosterweg M 23’ (NL.IMRO.0852.BWKPUoosterM23018-va01) is met ingang van vrijdag 30 november onherroepelijk geworden. Het college heeft het wijzigingsplan op 18 september 2018 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling om de bestaande stolpboerderij te splitsen in twee woningen op het perceel Oosterweg M 23 in Purmer, kadastraal bekend als sectie D nummer 497.

Inzage stukken  

Het  vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden wijzigingsplan kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.