Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Ontwikkeling woning op perceel nabij Molengouw 46 te Broek in Waterland.

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland bekend dat een anterieure overeenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten met betrekking tot het realiseren van een woning op het perceel gelegen nabij Molengouw 46 te Broek in Waterland, kadastraal bekend gemeente Broek in Waterland, sectie F nummer 352.
Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst is in te zien gedurende zes weken vanaf 1 december 2022, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.