Nieuwpoortslaan 49, Monnickendam (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 4 juli 2023 door de gemeenteraad van Waterland vastgestelde bestemmingsplan Monnickendam – Nieuwpoortslaan 49, gedurende de termijn van terinzagelegging, geen beroep is ingesteld. 
Het besluit hogere waarden Wet geluidshinder dat ten behoeve van dit bestemmingsplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juni 2023 heeft gelijktijdig ter inzage gelegen en ook tegen dit besluit is geen beroep ingesteld. 
Het bestemmingsplan en het  besluit hogere waardenexterne-link-icoon zijn hierdoor op 1 augustus 2023 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden kunnen worden ingezien:
•    op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon
•    door de digitale bestandenset  hierexterne-link-icoon te downloaden.