Luchtfoto Monnickendam

Naturalisatie, Nederlandse nationaliteit aanvragen

Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Waterland? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of naturalisatie. Onder bepaalde voorwaarden kunt u Nederlander worden via de optieprocedure of de naturalisatieprocedure. De gemeente onderzoekt wat er voor u mogelijk is.

Beschrijving

Naturalisatie

Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, kan u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Bij een naturalisatieverzoek stelt de gemeente een advies op en stuurt dit advies met uw documenten naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De naturalisatieprocedure bij de IND duurt ongeveer 1 jaar. De officiële beslissing wordt door de Koning genomen.

Wil u meer weten over de naturalisatie procedure, bekijk dan de pagina van de IND over de naturalisatie procedure: Nederlander worden door naturalisatie | INDexterne-link-icoon.

Optie

Bij een optieverzoek toetst de gemeente of aan alle voorwaarden wordt voldaan om Nederlander te worden. De burgemeester neemt de officiële beslissing. De optieprocedure duurt ongeveer 13 weken.

Wil u meer weten over de optie procedure, bekijk dan de pagina van de IND over de optie procedure: Nederlander worden door optie | INDexterne-link-icoon.


Indiening aanvraag

U kunt een afspraak (link naar afspraak maken?) inplannen om bij de publiekszakenbalie een formulier in te vullen waarin u aangeeft dat u de Nederlandse nationaliteit wilt gaan aanvragen. U neemt daarvoor uw verblijfsvergunning, paspoort en inburgeringsdiploma en indien nodig uw geboorteakte mee. De gemeente onderzoekt dan of u in aanmerking komt voor naturalisatie of optie, welke documenten u nodig heeft en wat de eventuele gevolgen zijn bij het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit). Hierna informeert de gemeente u wat de volgende stappen zijn.

Goed om te weten:

Uw geboorteakte moet in de Basisregistratie personen (BRP) geregistreerd te zijn. Is dit niet het geval, dan moet u voorafgaande aan uw verzoek tot het Nederlanderschap een vertaalde gelegaliseerde geboorteakteexterne-link-icoon in te leveren.

Om Nederlander te worden moet u afstand doenexterne-link-icoon van uw huidige nationaliteit. Alleen in bepaalde gevallen kunt u uw huidige nationaliteit behouden.

Als u Nederlander wilt worden moet u de verklaring van verbondenheidexterne-link-icoon (link naar pagina naturalisatie ceremonie?) afleggen tijdens de naturalisatieceremonie.  

Aanvragen

 1. Maak online een afspraak bij Publiekszaken (zie button bovenaan of rechts op deze pagina)
 2. U neemt het volgende mee: 
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs;
 • Huidig geldig verblijfsdocument;
 • Inburgeringsdiploma of bewijs van inburgering;
 • Indien nog niet eerder ingeleverd: geboorteakte, zo nodig voorzien van vertaling door een beëdigd bureau in Nederland en legalisatie.

Kosten

Voor naturalisatie zijn de kosten:

 • Naturalisatieverzoek 1 persoon € 1023,00
 • Naturalisatieverzoek samen met partner € 1305,00
 • Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 jaar € 151,00 (per kind)

Voor vluchtelingen en staatlozen zijn de kosten voor naturalisatie:

 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 760,00
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 1044,00
 • Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 jaar € 151,00 (per kind)

Voor optie zijn de kosten:

 • Optieverzoek 1 persoon € 217,00
 • Optieverzoek samen met partner € 370,00
 • Mee-opteren kind jonger dan 18 jaar € 24,00 (per kind)

Wet en regelgeving