Bloeiende bermen Waterland

Maaikaarten

Toelichting 

De maaikaarten geven weer op welke locaties we het gras kort maaien en op welke plekken we het gras lang laten groeien.
Op de maaikaarten zijn verschillende kleuren weergegeven. Onderstaand een toelichting per kleur:

1.    Kort gras (groen/geel)

Het grootste deel van het gras in de gemeente bestaat uit kort gemaaid gras. Zo worden alle speelplekken kort gemaaid, zichtlocaties voor het verkeer en recreatieve plekken. De gele vlakken zijn moeilijk bereikbaar/te maaien. 

2.    Lang gras (blauw) 

Uit onderzoek blijkt dat het wereldwijd erg slecht gaat met het aantal insecten, zo blijkt dat in 27 jaar tijd het aantal insecten met 75% is afgenomen. De beestjes zijn erg nuttig en zorgen o.a. voor bestuiving van ons voedsel.
De laatste jaren wordt er steeds meer belang gehecht aan de rol van overheidsorganisaties om de biodiversiteit te versterken. Dit doel kan onder andere worden bereikt door minder te maaien. Het minder maaien door de provincie is duidelijk zichtbaar langs N247. 
Gemeenten en provincies beheren grote oppervlakken gras. Door gras lang te laten groeien krijgen bloeiende kruiden de ruimte en vinden de insecten voedsel en schuilgelegenheid. In de gemeente wordt er minder gemaaid langs waterkanten (op het vlak water / land groeien snel bloeirijke planten, het groene hart en meerdere locaties in de kernen.  

3.    Overig beheer (rood)

Op enkele plekken wordt door een andere partij gemaaid. Voorbeelden zijn o.a.: stukken gras die zijn geadopteerd door vrijwilligers t.b.v. insectentuinen (Zuidervestingtuin) en het niet chemische bestrijding Japanse Duizendknoop (hoek Bernhardlaan/Pierebaan). 

4.    Grazers (paars)

Ook worden schapen ingezet voor het beheer van grasvlakken. Voorbeelden zijn te zien aan de Julianalaan en het schapenveldje aan de Bernhardlaan. 

Orchidee tussen lang gras bij het gemeentehuis (juni 2022)