Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

Beschrijving

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet kan een oplossing zijn wanneer de vorige woning nog niet verkocht is.

Met de huidige situatie op de huizenmarkt kan het gebeuren dat u een woning gekocht en betrokken heeft, maar dat de vorige woning nog niet verkocht is. Het zogenaamde "tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet" kan dan een oplossing zijn, dit houdt in dat de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn en u uw oude woning mag verhuren. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt voor de verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een leegstandvergunning wanneer uw woning:

  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
  • in de 5 jaar voordat de woning leeg kwam te staan, de woning niet tijdelijk verhuurd is geweest maar door u bewoond of regulier verhuurd. Heeft u de afgelopen 5 jaar al eerder gebruik gemaakt van een tijdelijke vergunning, dan krijgt u niet opnieuw een vergunning;.

Voorwaarden

Als u uw woning wilt verhuren via de Leegstandwet, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurovereenkomst duurt minimaal 6 maanden. De opzegtermijn is voor de huurder is maximaal 1 maand.
  • De opzegtermijn is voor de verhuurder is minimaal 3 maanden. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning eindigt.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld.
  • In de huurovereenkomst staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is.
  • In de nieuwe Leegstandwet zijn geen voorwaarden meer opgenomen voor de huurprijs. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen u, als eigenaar en verhuurder en de tijdelijk huurder.

Van belang is verder dat de hypotheekverstrekker toestemming geeft om uw huis te verhuren. Ook heeft u een leegstandvergunning nodig.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de voorwaarden en de legeskosten kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585. 

Wet en regelgeving

Meer informatie