Luchtfoto Monnickendam

Informatieaanvraag Wet open overheid

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Beschrijving

Hebt u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? De Wet open overheid (Woo) biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen. Vragen vallen niet onder een Woo-verzoek, uitsluitend documenten. Wanneer u alleen een vraag heeft kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aanvragen

 • U kunt een Woo-verzoek schriftelijk of elektronisch indienen: 

  •    Een elektronisch Woo-verzoek dient u in via het formulier 'Woo verzoek indienen'. Een Woo-verzoek kan niet via e-mail ingediend worden.
  •    Een schriftelijk Woo-verzoek is een brief. Deze bevat ten minste uw naam en correspondentieadres. Ook moet deze ondertekend zijn;

 • Het is nodig dat u zo nauwkeurig mogelijk omschrijft waar u naar op zoek bent. U ontvangt de gevraagde informatie wanneer deze informatie in ons bezit is. De Woo gaat uitsluitend over documenten. Wanneer u vragen heeft kunt u ons om antwoord vragen.
 • U ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht over uw verzoek. 
  Voor documenten geldt dat deze beginsel openbaar zijn tenzij er een uitzondering is, bv persoonsgegevens. De uitzonderingsgronden staan benoemd in de Wet open overheid.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Verplichte  uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan;
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

De gemeente kan om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken en maakt daarbij een afweging tussen openbaarmaking en het te schenden belang. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager;
 • de eerbiediging van de persoonlijke sfeer.

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente laat binnen vier weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer worden verlengd met twee weken of als de aanvrager met uitstel instemt.

Kosten

Voor het maken van kopieën kunnen kosten in rekening worden gebracht op grond van de legesverordening.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie