Luchtfoto Katwoude Stiereveld

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren.

Als u zelf iets kwijt bent, kunt u dit ook melden bij de gemeente.

Heeft u iets gevonden?

In iedere gemeente in Nederland kunt u aangifte doen van een gevonden voorwerp. Wist u overigens dat u als vinder verplicht bent om zo snel mogelijk aangifte te doen van een gevonden voorwerp?

Als vinder kunt u er voor kiezen om het gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring te geven, of het zelf te bewaren.

Wanneer u er voor kiest om het gevonden voorwerp zelf te bewaren, dan moet u er goed voor zorgen/onderhouden. Kiest u er voor het gevonden voorwerp af te geven bij de gemeente, dan kunt u vragen om een bewijs van inbewaringgeving.

Bent u iets verloren?

Als u iets bent verloren, dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente registreert wat er is verloren. Op het moment dat uw voorwerp als gevonden is aangegeven neemt de gemeente contact met u op.

Bewaartermijnen en het verkrijgen van eigendom

Als u als vinder eigenaar wilt worden van een gevonden voorwerp, zijn er een aantal bewaartermijnen die in acht genomen moeten worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kostbare en niet-kostbare zaken.

•De bewaartermijn voor niet-kostbare zaken (< € 450,-) is drie maanden. Als u hiervan het eigendom wilt verkrijgen, dient u zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn te melden bij de gemeente.

•De bewaartermijn voor kostbare zaken (> €450,-) is één jaar. Als u hiervan het eigendom wilt verkrijgen, dient u zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn te melden bij de gemeente.

•Wanneer de waarde van het gevonden voorwerp niet, of niet goed kan worden vastgesteld, is de bewaartermijn één jaar. Als u hiervan het eigendom wilt verkrijgen, dient u zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn te melden bij de gemeente.

Wat gebeurt er met niet opgehaalde voorwerpen?

Wanneer er na het verstrijken van de bewaartermijn, geen melding wordt gedaan voor het verkrijgen van het eigendom, wordt de gemeente het eigenaar van het gevonden voorwerp. Het college van burgemeester en wethouders is dan bevoegd om het voorwerp te verkopen, weg te geven of te vernietigen.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer: (0299) 658 585. Wij helpen u graag!

Wet en regelgeving