Gesloten bodemwarmte-installatie melden

Wilt u uw gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koelen? Hiervoor kunt u een gesloten bodemwarmte-installatie aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden bij de gemeente.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. Daarom heet dit een gesloten bodemenergiesysteem.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Of wilt u bodemwarmte voor uw bedrijf gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. 
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft onder andere door:
  • details over het bodemenergiesysteem
  • contactgegevens van degene die het systeem gaat installeren

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanleggen van een bodemwarmte-installatie voor een woning zijn:

 • Alleen een erkend bedrijf mag het bodemenergiesysteem aanleggen en onderhouden.

Voor grotere systemen en voor bedrijfspanden gelden daarnaast ook nog de volgende voorwaarden:

 • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
 • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande bodemenergiesystemen niet dwarszitten.
 • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.

Hoe lang gaat het duren?

U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken. De totale procedure mag niet langer duren dan 3 maanden.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar of beroep instellen tegen een reactie van de gemeente op uw melding van een gesloten bodemwarmte-installatie.

U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Wet en regelgeving

Meer informatie