Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur en voert allerlei gemeentelijke taken uit. De medewerkers werken vanuit het gemeentehuis en de gemeentewerf. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit zeven afdelingen te weten:

  • Algemene en Juridische Zaken
  • Publiekszaken
  • Facilitaire Zaken
  • Financiën
  • Openbare Werken
  • Volkshuisvesting
  • Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
  • Zorg en Welzijn
  • Stafafdeling Personeel & Organisatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) samenwerken met andere gemeenten. Zo’n samenwerking is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente. De gemeenteraad bepaalt wie het gemeentebestuur van Waterland vertegenwoordigt in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

De gemeente Waterland houdt een register bij van geldende gemeenschappelijke regelingen waarin Waterland deelneemt.