The Flying Sailor (Westerstraat 25) in Marken

Westerstraat Marken

Waar: 

Westerstraat 25, Marken, voormalig café The Flying Sailor

Wat: 

Het initiatief betreft 15 appartementen, waarvan 6 in de sociale huur en 9 in de vrije sector koop.

Stand van zaken: 

Als vervolg op de getekende exploitatieovereenkomst in mei 2022 heeft de ontwikkelaar in december 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag is momenteel in behandeling bij de gemeente. (update datum 19 januari 2024)

Planning

Zodra er een onherroepelijke omgevingsvergunning is kan er gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Op dit moment is de aanvraag om omgevingsvergunning nog in procedure.

Nieuws

De ontwikkelaar heeft in december 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.