Een pand van de gemeente gebruiken

Het is mogelijk om voor korte of langere tijd gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door een welzijnsinstelling of voor het organiseren van een cultureel evenement. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Beschrijving

U kunt de gemeente Waterland om toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Voldoet uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden, dan kan de gemeente positief reageren op uw verzoek. Wanneer uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan de gemeente dit verzoek inwilligen.

Aanvragen

Voor de aanvraag van het gebruik van een gemeentelijk pand heeft u in elk geval nodig:

  1. Reden van gebruik;
  2. Aard van gebruik en aantal bezoekers; 
  3. Plaats, om welk pand of deel van het pand het gaat; 
  4. Datum waarop u het wilt gebruiken; 
  5. Tijdstip van gebruik; 
  6. Naam van verantwoordelijke (instantie).

Contactgegevens

Om het gebruik van één van de panden van de gemeente Waterland aan te vragen, kunt u het beste terecht bij de afdeling Openbare Werken, tel. (0299) – 658 585.