De heer L. Duymaer van Twist

Burgerlid Vereniging Oud Monnickendam

De heer L. Duymaer van Twist

Lo Duymaer van Twist

Studie bouwkunde aan ETH Zürich en TU Stuttgart. Werkte daarna in Berlijn bij verschillende bureaus, voornamelijk in de stadsvernieuwing. 1990-1998 bij  bureau MFD in Potsdam, opdrachten op het gebied van de herstructurering van de historische binnenstad, restauratie en transformatie van voormalige militaire complexen. 1998-2010  Projectarchitect bij Hooyschuur Architecten met  renovatie- en restauratieprojecten in  Amsterdam. 2009-2015   Burgerlid namens Vereniging Oud Monnickendam in de Commissie Stads- en Dorpsbeheer, later Monumenten- en Welstandscommissie  Waterland. Sinds 2019 opnieuw in deze commissie.