De heer L. Duymaer van Twist

Functie: 
Burgerlid Vereniging Oud Monnickendam

Lo Duymaer van Twist

Studie bouwkunde aan ETH Zürich en TU Stuttgart. Werkte daarna in Berlijn bij verschillende bureaus, voornamelijk in de stadsvernieuwing. 1990-1998 bij  bureau MFD in Potsdam, opdrachten op het gebied van de herstructurering van de historische binnenstad, restauratie en transformatie van voormalige militaire complexen. 1998-2010  Projectarchitect bij Hooyschuur Architecten met  renovatie- en restauratieprojecten in  Amsterdam. 2009-2015   Burgerlid namens Vereniging Oud Monnickendam in de Commissie Stads- en Dorpsbeheer, later Monumenten- en Welstandscommissie  Waterland. Sinds 2019 opnieuw in deze commissie.