De heer J.T.B. Kwakman

Burgerlid vereniging Oud Broek in Waterland

De heer J.T.B. Kwakman

Ir. ing. Sjef Kwakman

Opleidingen: HTS Amsterdam 1978-1983, bouwkundige (ing.); TU-Delft 1983-1990, bouwkundig ingenieur (ir.), afstudeerrichting architectuur; Universiteit van Amsterdam, 2009-heden; faculteit der rechten. Werkervaring: sinds 1983-1996 werkervaring bij en samenwerking met diverse (restauratie)architectenbureaus- en ingenieursbureaus. Sinds 1990 zelfstandig architect te Edam. Sjef Kwakman heeft ruime ervaring met analyse en ontwerp, uitvoering en (bouw)begeleiding van restauraties van (rijks)monumenten in beschermde dorps- en stadsgezichten, nieuwbouw en interieurprojecten.
Sinds 1990 betrokken als docent aan de TU-Delft en de Academie van Beeldende Kunsten en Bouwkunst Maastricht. Sjef Kwakman is sinds 2011 als monumentendeskundige verbonden aan de Monumenten- en Welstandcommissie van de gemeente Weesp. Van 2006 tot 2012, namens vereniging Oud Broek in Waterland, in de Commissie Stads- en Dorpsbeheer (CSDB). Sinds 2013 is hij verbonden aan de WZNH en sinds juli 2013 als burgerlid van de Monumenten- en Welstandcommissie Waterland.