Dijk bij Uitdam

Burenoverlast melden

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie.

Beschrijving

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld door harde muziek in de nacht of hondenpoep op uw stoep. Of misschien heeft u last van de rook van een houtkachel.

Overleg eerst zelf met uw buren. Helpt een gesprek met uw buren niet? Dan kunt u de hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties.

De gemeente kan uw buren opleggen wat ze moeten doen of juist moeten laten om de overlast te stoppen. Bijvoorbeeld dat de hondenpoep op de stoep meteen weggehaald moet worden. 

Aanvragen

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • om welke buren het gaat
  • om wat voor overlast het gaat
  • hoe lang de overlast al duurt
  • op welke tijden er overlast is
  • wat u zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
  • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie

Voorwaarden

De voorwaarden voor het melden van burenoverlast zijn:

 • U heeft erg last van uw buren.
 • Er is overlast in of vanuit een woonhuis.
 • De overlast houdt niet op of wordt niet minder.
 • U heeft last van:
  • hard geluid
  • stank
  • dieren
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

Wet en regelgeving

Meer informatie