Katwoude Buitendijk 2

Bestemmingsplan Monnickendam – Gemaal Monnickendam (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 28 januari 2016 door de gemeenteraad van Waterland vastgestelde bestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal Monnickendam’ gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 1 april 2016 in werking getreden en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan Monnickendam – Gemaal Monnickendam voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een gemaal ten noorden van Monnickendam, op de locatie kadastraal bekend als gemeente Waterland, sectie B, nummers 944 en 838, en sectie A, nummers 2574 en 3768.
Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.