Katwoude Buitendijk 2

Bestemmingsplan Katwoude - Lagedijk (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Katwoude - Lagedijk” is met ingang van vrijdag 13 april 2012 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 16 februari 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 25 woningen aan de Purmer Ee en de Lagedijk te Katwoude.

Het vastgesteld bestemmingsplan plan Lagedijk in Katwoude kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.

Het eerdere ontwerpbestemmingsplan Plan Lagedijk in Katwoude kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.