Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Bestemmingsplan Broek in Waterland - Molengouw 46C-46D (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland – Molengouw 46C – 46D’ (NL.IMRO.0852.BPKBRmolengouw46-va01) is met ingang van 17 februari 2018 onherroepelijk. Het college heeft het bestemmingsplan op 14 december 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van twee woningen op het perceel Molengouw 46C-46D te Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 632.

Inzage stukken   

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.