Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018

In een groot deel van de bebouwde kern van Broek in Waterland geldt het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 (NL.IMRO.0852.BPKBR018-va01).

Het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is op 19 april 2018 vastgesteld en sinds 15 juni 2018 onherroepelijk.

Download