Watergang Stiereveld in aanbouw

Bekendmakingen en ruimtelijke plannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel.

Wilt u algemene informatie over bestemmingsplannen en de procedure, ga dan naar de pagina met algemene informatie.

1. Via deze webpagina

U vindt via deze webpagina informatie over de geldende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente. U vindt hier ook informatie als een plan in procedure is.

Uit onderstaande lijst kiest u waar het perceel of adres ligt waarvan u wilt nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt of in procedure is.

2. Via de landelijke website

  • Een tweede ingang om na te gaan welk bestemmingsplan of ruimtelijk plan op een bepaalde grond of een bepaald perceel geldt, is de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.
  • Op die landelijke website vindt u de digitale (ruimtelijke) plannen die vanaf 2010 door de gemeente als digitaal ruimtelijk plan zijn vastgesteld of als digitaal ruimtelijk plan in de formele planprocedure zijn gebracht (vanaf de fase ontwerpbestemmingsplan).
  • U vindt niet alle plannen van de gemeente Waterland op deze landelijke website, bijvoorbeeld omdat de formele planprocedure nog niet is gestart, of omdat er nog een plan geldt dat niet op de landelijke website is in te zien.
  • De gemeente plaatst sinds 2010 digitale ruimtelijke plannen op de landelijke website, maar heeft geen invloed op de werking van de landelijke website.  

3. Gemeentehuis

Alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente, kunt u inzien in het gemeentehuis tijdens onze openingsuren.