Luchtfoto Monnickendam

Bekendmaking vastgesteld ontwerpbestemmingsplan Monnickendam – Noordeinde 80-86 te Monnickendam, gemeente Waterland

Burgemeester en wethouders van Waterland maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juli 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Monnickendam – Noordeinde 80-86 (NL.IMRO.0852.BPKMnoordeinde8086-on01) heeft vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van 10 wooneenheden ter plaatse van het voormalige garagebedrijf op het perceel Noordeinde 80-86 te Monnickendam kadastraal bekend als sectie A met nummers 1891, 1893 en 3095.

Stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 september 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het ID-nummer is: NL.IMRO.0852.BPKMnoordeinde8086-on01. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:
•    op de landelijke websiteexterne-link-icoon
•    In het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam, afdeling Publiekszaken tijdens de openingstijden. 

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Monnickendam – Noordeinde 80-86’.

•    Postadres: Postbus 1000, 1140BA Monnickendam 
•    E-mail: gemeente@waterland.nl externe-link-icoon
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 658 585.