Gemeentewerf Waterland

Bedrijfsafval

Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Beschrijving

De gemeente zamelt afvalstoffen in. Wettelijk is een gemeente verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Waterland biedt de mogelijkheid aan kleine bedrijven om bedrijfsafval in te zamelen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare werken, telefoon (0299) 658 585.

Aanvragen

Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente. Of u laat het ophalen door de gemeente.
  • De gemeente is niet verplicht dit bedrijfsafval te accepteren.
  • Als de gemeente het bedrijfsafval accepteert, dan betaalt u hiervoor reinigingsrecht.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  • De omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
  • De algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan als u geen omgevingsvergunning milieu heeft. De algemene regels vindt u terug via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie