Ochtendmist in Waterland

Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing

Beschrijving

Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een ontheffing aanvragen.
U kunt een ontheffing aanvragen voor: 

  • Het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft.
  • Het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen via inzameling en transport van afvalwater.
  • Het opnieuw gebruiken (dit heet ‘nuttig toepassen’) of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen.
  • Het verbranden van afvalstoffen buiten op een plek die daar niet voor bedoeld is. Denk hierbij aan het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de ontheffing zijn onder andere:

  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • Het gaat om ongevaarlijke afvalstoffen. Dit laatste geldt alleen als u de ontheffing bij de provincie aan moet vragen.

Hoe lang gaat het duren?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contactgegevens

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente, de provincie of de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit hangt af van het type afval.

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit waar het afval door ontstaat, moet u de ontheffing ook bij het omgevingsloket aanvragen.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie