Zicht op het Paard van Marken vanaf het ijs op de Gouwzee

Waarschuwing: Hoogwater IJsselmeergebied

31 december 2023
Algemeen nieuws

Op dit moment is er sprake van verhoogde waterstanden in het IJsselmeergebied/Markermeer.

Er kan komende tijd sprake zijn van wateroverlast, met name in buitendijkse gebieden zoals het Hemmeland.
Rijkswaterstaat, de Waterschappen, Veiligheidsregio en de gemeente houden de situatie goed in de gaten.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht/ijsselmeergebiedexterne-link-icoon

Rijkswaterstaat.png