Visie De Purmer

In mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om samen met de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend een omgevingsvisie te laten opstellen voor De Purmer. Dit is het stuk van de polder ten (zuid)oosten van Purmerend.

De visie moet tot stand komen in samenspraak met bewoners, (agrarische) ondernemers, milieuorganisaties, andere overheden en overige belanghebbenden.

Belangrijke thema’s in de visie zijn:

  • bedrijvigheid
  • woningbouw
  • het Purmerbos
  • bereikbaarheid
  • het agrarisch hart
  • energie

Op de projectwebsite voor de omgevingsvisieexterne-link-icoon kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Momenteel verwerken we de reacties. Na de zomer koppelen we de resultaten terug. De planning is dat de visie eind 2022 gereed is.

Omgevingsvisie 2040

Een omgevingsvisie is geen gedetailleerd plan, maar geeft in grote lijnen aan hoe de Purmer zich tot 2040 ontwikkelt. Samen met bewoners, ondernemers, agrariërs en andere betrokkenen kijken de drie gemeenten naar de toekomst van het 400 jaar oude poldergebied. Wat willen we behouden en versterken? En waar is verbetering en verandering nodig? In de visie komt op hoofdlijnen te staan hoe we de komende twintig jaar omgaan met de leefomgeving van de Purmer. Bijvoorbeeld: waar kunnen nieuwe woningen en bedrijven komen? Welke delen van de polder blijven vooral groen en landelijk? En waar verbeteren we de wegen? Onder de Purmer verstaan we het hele gebied binnen de ringvaart: het agrarisch gebied, het Purmerbos, de woongebieden en de bedrijfslocaties.

Ontwikkeling bedrijventerrein in noorden van de Purmer en oostflank Purmerend

 De ontwikkelingen van het nieuwe bedrijventerrein in het noorden van de Purmer en bij de oostflank van Purmerend hebben een eigen meedenktraject en sluiten straks aan bij de omgevingsvisie De Purmer. Kijk voor meer informatie over deze ontwikkelingen op www.edam-volendam.nl/de-purmerexterne-link-icoon en www.oostflankpurmerend.nlexterne-link-icoon

Op www.broproject.nl/depurmerexterne-link-icoon staat de laatste informatie over de ontwikkeling van de omgevingsvisie de Purmer.