Verkiezingen 2023: Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. In Waterland – en een groot deel van Noord-Holland is het Waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wilt u weten waar de Waterschappen verkiezing over gaat en op wie u kunt stemmen? Dat leest u hieronder. Wilt u nog meer informatie? Dat leest u hier: hhnk.nl/verkiezingen externe-link-icoon

Vragen over waterschappen verkiezingen

De medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken aan veilige dijken en duinen, het wegpompen van teveel regenwater, het aanvullen van water in droge tijden en het zuiveren van het rioolwater. Ook calamiteiten worden goed voorbereid. Dit gebeurt met veel deskundigheid en op de best mogelijke manier, samen met iedereen die daar ideeën over heeft. 

Dit werk is onmisbaar in het laaggelegen Noord-Holland en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven: zonder overstromingen, beperking van wateroverlast en schoon water in de sloten en grachten. Zo hebben inwoners vooral plezier van water, ook in de toekomst. Via de waterschapsbelasting betaalt u mee aan het werk van het hoogheemraadschap en eens in de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen voor het bestuur. 

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Zaken die van levensbelang voor ons land. Daarom zijn er waterschappen met een eigen belasting én een eigen bestuur. Omdat u waterschapsbelasting betaalt, heeft u ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed. Bijvoorbeeld over de dijken: zijn ze veilig, hoe worden ze hersteld, hoe worden ze gemaaid, mag er op worden gebouwd? Over schoon en gezond water: hoe ver gaan we met het zuiveren van rioolwater, waar ligt de grens bij het verwijderen van medicijnresten, waar maken we vispassages?

Over het beperken van wateroverlast en droogte: welke risico’s zijn acceptabel, waar bergen we water, wat doen we tegen verzilting? Belangrijke vragen die uw stem verdienen op 15 maart. U mag stemmen voor het waterschap in Noord-Holland: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op hhnk.nl/verkiezingenexterne-link-icoon staat meer informatie. Ook vindt u daar de stemhulp.

Aan de waterschapsverkiezingen van 2023 doen 16 partijen mee. Benieuwd welke partijen dit zijn en waar zij voor staan? Dat leest u hier: https://www.hhnk.nl/deelnemende-partijenexterne-link-icoon

Met stellingen over waterschapthema’s krijgt de kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale partijen positioneren zichzelf op de stellingen én lichten hun standpunten aan de kiezer toe. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te kiezen valt. 

Benieuwd wat het beste bij jou aansluit? Ga dan naar de stemhulp via: https://hhnk.mijnstem.nl/#!/

Download hieronder de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023:

Kandidatenlijsten Waterschappen 2023

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de melding vóór dinsdag 21 maart om 10.00 uur ontvangen zijn.

Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan een aantal eisen voldoet. U vindt de eisen in het meldingsformulier hieronder.

Meldingsformulier stemopnemingexterne-link-icoon