Brug A7

Verkeersmaatregelen in Waterland ivm afsluiting A7

12 maart 2024
Algemeen nieuws

De Neckerbrug in de snelweg A7 over het Noordhollandsch kanaal moet worden versterkt. Hiervoor wordt de brug gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden en afsluiting beginnen op vrijdag 5 april. Ook in Waterland zullen wij hier hinder van ondervinden.

Om hinder en overlast als gevolg van de werkzaamheden aan de A7 tegen te gaan worden onderstaande wegen tijdens de spits met een bord afgesloten voor sluipverkeer. Dit betekent dat het verboden is om deze wegen in te rijden, tenzij je in bezit bent van een geldige ontheffing (zoals bijvoorbeeld een bewoner). Het (opnieuw) treffen van de verkeersmaatregelen zorgt ervoor dat navigatiesystemen de sluiproute niet als alternatieve route voorstellen en dat boa’s bij overlast kunnen handhaven. 

De volgende wegen in de gemeente Waterland worden afgesloten: 
- Nieuwendam (in de ochtendspits, Monnickendam-Noord)
- Burg. Peereboomweg (in de ochtend en avondspits, Broek in Waterland/Zuiderwoude)
- Broekermeerdijk (in de ochtendspits, Broek in Waterland)
- Monnickendammerrijweg (in de avondspits, Ilpendam)
- Oudelandsdijkje (in de ochtendspits, Ilpendam)
- Hoogedijk (in de avondspits, Katwoude)
- Kanaaldijk (in de avondspits, ’t Schouw)

Op de Monnickendammerrijweg (in de avondspits) en Hoogedijk (in de avondspits) wordt de weg afgesloten voor sluipverkeer. De bebording wordt hier echter pas geplaatst als er daadwerkelijk sprake is van door sluipverkeer veroorzaakte overlast voor de omgeving.

Informatieavond Broek in Waterland
Naast deze verkeersmaatregelen (van gemeente Waterland en het HHNK) neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat automobilisten niet of anders gaan reizen. Rijkswaterstaat komt donderdagavond 14 maart (vanavond), op verzoek van de dorpsraad Broek in Waterland, naar de Broekerkerk om inwoners te informeren over de werkzaamheden en de door hen getroffen maatregelen. Ook inwoners uit andere kernen van Waterland kunnen hiernaartoe. Wethouder Harm Scheepstra is met ambtelijke ondersteuning namens gemeente Waterland aanwezig. De inloop start om 18.45 uur.