Uitdam Poort van Amsterdam met jachthaven

Veelgestelde vragen over particuliere vakantieverhuur

Een opsomming van veelgestelde vragen over particuliere vakantieverhuur.

Veelgestelde vragen over particuliere vakantieverhuur

De gemeente houdt toezicht op naleving van de -gemeentelijke- regels. Dat doet de gemeente op eigen initiatief, op basis van een vergunning of naar aanleiding van een klacht of verzoek. Wanneer blijkt dat de regels worden overtreden, dan kan de gemeente handhavend optreden. De wijze waarop wordt opgetreden hangt helemaal af van de situatie.

U kunt dan een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning indienen.

Het gebruik van volledige woningen voor vakantieverhuur heeft een negatief effect op de woningvoorraad en kan een negatief effect hebben op het woon- en leefklimaat in een straat, wijk of kern.

Nee. Hier is sprake van particuliere vakantieverhuur. Het is niet toegestaan om uw hele woning als vakantiewoning te verhuren.

Ja, dit is toegestaan er is geen sprake van (particuliere) vakantieverhuur van uw woning.