Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Vastgesteld wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c (onherroepelijk)

Het wijzigingsplan ‘Broek in Waterland –Broekermeerdijk 35c’ (NL.IMRO.0852.BWLGBRbroekc015-va01) is met ingang van 21 januari 2017 onherroepelijk geworden. Het college heeft het wijzigingsplan op 8 november 2016 vastgesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State. Het wijzigingsplan voorziet in de planologische regeling voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel Broekermeerdijk 35c in Broek in Waterland, kadastraal bekend als sectie F nummer 219.
Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden wijzigingsplan kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.