Luchtfoto Monnickendam

Vastgesteld omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet onherroepelijk

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder de Afdeling) heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan in het beroep inzake het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’  NL.IMRO.0852.BPCHWMOggeriet019-va01.  

Stand van zaken

Vanaf 17 juni 2020 is het omgevingsplan onherroepelijk geworden. 

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het omgevingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger 
beroep).  

Stukken inzien

Van 22 november 2019 tot 3 januari 2020 heeft het omgevingsplan ter inzage gelegen voor beroep. Gedurende deze termijn was het voor belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen het omgevingsplan. Het omgevingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:
•    op de landelijke websiteexterne-link-icoon.
•    in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden; 

Ontwerp omgevingsplan

Van 15 maart 2019 tot en met 26 april 2019 heeft het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegen zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Gedurende deze termijn was het voor een ieder mogelijk zienswijzen tegen het plan in te dienen. Er zijn 8 zienswijzen ontvangen. Het ontwerp omgevingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.