Zicht op de Gooise kaai vanaf de Havenstraat in Monnickendam

Update hoogwaterstand

08 januari 2024
Algemeen nieuws

Vanavond rond 21.00 uur wordt opnieuw een hoogtepunt van het waterpeil verwacht vanwege de aanhoudende noordoostenwind. Na dinsdag neemt de wind af en daarmee zal ook uiteindelijk de overlast verminderen, waardoor het water zal zakken. Tot die tijd houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

De Gooische Kaai en de binnenhaven blijven voorlopig afgesloten vanwege mogelijke schade aan de kade en het wegdek als gevolg van de wateroverlast. Zodra het waterpeil is afgenomen, zullen de kades worden geïnspecteerd. Daarnaast is ook Prooyen afgesloten voor verkeer vanwege ijsvorming op de weg. Het ijsvrij maken wordt bemoeilijkt vanwege het hoge water. Inwoners Prooyen worden hierover per brief geïnformeerd.