Van der Valk Katwoude

Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen in Van der Valk Katwoude

24 januari 2024
Algemeen nieuws

Het college van de gemeente Waterland kondigt aan dat 23 extra kamers in Hotel Van der Valk Katwoude beschikbaar worden gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Deze kamers zijn recentelijk vrijgekomen op de opvanglocatie en zijn aangeboden aan de gemeente. Deze ontwikkeling is gisteravond tijdens het omwonendenoverleg bekend gemaakt.

Dit besluit is genomen na overleg met het Omwonendenoverleg, de Polderraad Katwoude en gemeente Edam-Volendam. Het COA heeft aangegeven op korte termijn gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

Belangrijkste punten:

  • 23 extra kamers: Het college heeft besloten om 23 extra kamers in Hotel Van der Valk Katwoude beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Dit betekent dat er ongeveer 40 extra vluchtelingen bovenop de huidige 160 gehuisvest kunnen worden.
  • Omwonendenoverleg, Polderraad en gemeente Edam-Volendam geconsulteerd: Het besluit is genomen na overleg met het Omwonendenoverleg, de Polderraad Katwoude en gemeente Edam-Volendam.
  • Afspraken en duur: In lijn met de bestuursovereenkomst hanteert de gemeente dezelfde termijnen als vastgesteld tussen het COA en Van der Valk. Na de overeengekomen periode is het aan het COA om te voorzien in eventuele vervolgopvang.